Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

kregoslupkota
3027 8fac 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaIriss Iriss
3197 5319 390
Reposted fromzank zank vialeniwabula leniwabula
kregoslupkota
2356 2544 390
Reposted fromhoteroticdreams hoteroticdreams vialovvie lovvie
kregoslupkota
kregoslupkota
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamckay mckay
kregoslupkota
2335 aa6e 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viamckay mckay
kregoslupkota
kregoslupkota
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
kregoslupkota
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela via2708 2708
0390 a754 390

amitds:

devildoll:

fit-fab-fun:

Yoga Bunny Routines! - Creds
I do these for a quick morning stretch - max. 12 minutes!

oh my god this is adorable

I was reminded of you honeyvonbunny

Reposted fromnomoreuturns nomoreuturns viagaf gaf
kregoslupkota
kregoslupkota
0472 475b 390
Reposted fromfavv favv viablubra blubra
7441 1be1 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
kregoslupkota
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viavaillance vaillance
kregoslupkota
Reposted fromnoticeable noticeable viavaillance vaillance

August 05 2017

kregoslupkota
2203 8b8a 390
Reposted fromhagis hagis viakaddi kaddi
kregoslupkota
1679 41d1 390
Reposted fromkaiee kaiee viaRamme Ramme
3876 1963

cr4y0ns:

Z Berg in “First kiss

if they don’t end up in a happy relationship forever i will be sad. Just look at how passionate they are. Holy fuck

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapuszkamileny puszkamileny
kregoslupkota
Reposted frompl pl viagrg grg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl